บริษัท เชียงใหม่รู้ใจช่าง จำกัด

508 หมู่ที่ 7 ถ.วงแหวนที่2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ Chiang Mai, Thailand

ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง วัสดุก่อสร้าง

เบอร์โทรศัพท์ (053) 447 653
อีเมล์ cm.roojaichang@gmail.com
เวลาให้บริการ วันจันทร์-วันอาทิตย์ 8:00 น. – 17:00 น.