ท่อแป๊บ (GSP) VS ท่อเหล็กดำ (BSP)

ท่อแป๊บ คือ??

ท่อที่ช่างต่อท่อทั่วไป ใช้เรียกกันประจำแต่จริงๆแล้วเรียกว่า ท่อเหล็กอาบสังกะสี (GSP : Galvanized Steel Pipe)

 

 

 

* ความยาวท่อตามมาตรฐาน 1 เส้น ยาว 6 เมตร

มาตรฐานที่นิยมใช้

1.) TIS 277 : 2532 (มอก.)
2.) BS 1387 : 1985 (British Standard)

  (TIS)

 

(BS)

 

 

 

1.) มาตราฐาน TIS 277 : 2532 (มอก.) แบ่งประเภทดังนี้

1.1) TIS 277 : 2532 TYPE 2 (ท่อคาดน้ำเงิน) นิยมใช้มากที่สุด

(มีความหนาของผนังท่อน้อยที่สุด) มีผลิตตั้งแต่ท่อขนาด 1/2″ – 6″

1.2) TIS 277 : 2532 TYPE 4 (ท่อคาดเขียว)

(มีความหนาของผนังท่อมากที่สุด) มีผลิตตั้งแต่ท่อขนาด 2 1/2″ – 8″

* ทั้ง 2 ประเภทเหมาะสำหรับงานระบบประปาและระบบท่อแรงดันสูง ขึ้นอยู่กับมาตรฐานงานโครงการนั้นๆ

 

2.) มาตราฐาน BS 1387 : 1985 (British Standard)

2.1) BS-L (ท่อคาดเหลือง) มีความหนาของผนังท่อน้อยที่สุด

มีผลิตตั้งแต่ท่อขนาด 1/2″ – 4″

2.2) BS-M (ท่อคาดน้ำเงิน) มีความหนาของผนังท่อปานกลาง

มีผลิตตั้งแต่ท่อขนาด 1/2″ – 6″

2.3) BS-H (ท่อคาดแดง) มีความหนาของผนังท่อมากที่สุด

มีผลิตตั้งแต่ท่อขนาด 1/2″ – 6″

* ทั้ง 3 ประเภทเหมาะสำหรับงานระบบประปาและระบบท่อแรงดันสูง ขึ้นอยู่กับมาตรฐานงานโครงการนั้นๆ


ท่อเหล็กดำ (BSP:Black Steel Pipe)

ประเภทการใช้งาน

– ท่อ ASTM A 53 GRADE A หรือ GRADE B SCHEDULE 40 แบบมีตะเข็บ โดยทั่วไปจะใช้กับงานระบบดับเพลิง

– ท่อ ASTM A 53 GRADE B SCHEDULE 80 แบบไม่มีตะเข็บ โดยทั่วไปจะใช้กับงานระบบแก๊ส LPG และระบบท่อที่มีแรงดันสูง