ท่อ PVC คืออะไร ??

 ท่อพีวีซี (PVC) ย่อมาจากโพลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinilchloride) เป็นท่อพลาสติกที่ในปัจจุบันนิยมใช้กันมากที่สุด ใช้ทดแทนท่อเหล็ก เนื่องจากมี

คุณสมบัติครอบคลุมกับการใช้งานในระบบ ท่อประปา, ท่อน้ำเสีย, ท่อน้ำเกษตร และท่อไฟฟ้าทั่วไป

คุณสมบัติของท่อ PVC คือ วัสดุมีความเหนียว ยืดหยุ่นตัวได้ดี น้ำหนักเบา ทนต่อแรงดันน้ำ และการกัดกร่อนจากกรดหรือด่างได้ดี และยังมีคุณสมบัติ

เป็นฉนวนไฟฟ้า ไม่ลามไฟ มีผิวลื่นทำให้ของเหลวไหลผ่านได้ดี แต่ข้อเสียคือ ทนต่อแรงกระแทกได้น้อยและไม่ทนต่อรังสี UV

1. ท่อพีวีซี (PVC) สีฟ้า

แบ่งเป็นชั้นคุณภาพไว้ 3 ระดับ โดยแบ่งตามความดันที่กำหนดให้สำหรับใช้งาน (Working Pressure) ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส คือ

– PVC 5 คือ ความดัน 0.5 เมกะพาสคัล
โดยทั่วไปใช้กับงานน้ำทิ้งภายในอาคารไม่ฝังดินและสำหรับท่อระบายอากาศ

– PVC 8.5 คือ ความดัน 0.85 เมกะพาสคัล
โดยทั่วไปใช้กับงานน้ำทิ้งภายนอกและในอาคาร

– PVC 13.5 คือ ความดัน 1.35 เมกะพาสคัล
โดยทั่วไปใช้กับงานท่อน้ำประปาหรือท่อน้ำที่ใช้งานรับแรงดัน

และยังมีอีก 2 ลักษณะเพิ่มเติมคือ

– ท่อ PVC สีฟ้าปลายบาน เหมาะสำหรับต่อท่อทางตรงระยะไกล

– ท่อเซาะร่อง มีเฉพาะท่อ PVC สีฟ้า ทุกชั้นคุณภาพขนาดตั้งแต่ 2″ – 12″ เหมาะสำหรับงานระบบบาดาลและงานระบายน้ำที่ฝังดิน

“ข้อมูลเพิ่มเติม : ท่อเซาะร่องทุกขนาดจะเป็นท่อที่มีปลายบาน นะครับ”

2. ท่อพีวีซี (PVC) สีเหลือง

แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ประเภทที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ

– ท่อประเภทที่ 1 จะมีความหนามากที่สุด

– ท่อประเภทที่ 2 จะมีความหนาปานกลาง

– ท่อประเภทที่ 3 จะมีความหนาน้อยที่สุด

– ท่อ PVC สีเหลืองจะเน้นในเรื่องความเป็นฉนวนไฟฟ้า

– เหมาะสำหรับใช้ในงานร้อยสายในอาคาร

“โดยทั่วไปนิยมใช่ท่อเหลืองประเภทที่ 1”

3. ท่อพีวีซี (PVC) สีขาว

ท่อ PVC สีขาว หรือ uPVC ใช้สำหรับงานท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์ เช่นเดียวกับท่อพีวีซีสีเหลือง แต่มีคุณสมบัติโดดเด่นกว่าท่อ PVC

สีเหลือง

– สามารถทนต่อรังสี UV ได้

– สามารถดัดเย็นได้มุมมากกว่า 90 องศา

– สะดวกในการทาสีทับมากกว่าสีเหลือง

– สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

“โดยทั่วไปท่อสีขาวจะมีราคาสูงกว่าท่อสีเหลือง ประมาณ 25-50%”

4. ท่อพีวีซี (PVC) สีเทา

สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทคือ

4.1 ท่อ PVC สีเทา (สำหรับท่อการเกษตร)
– สามารถแบ่งชั้นคุณภาพได้ระดับเดียวคือ ระดับ 5A

4.2 ท่อ PVC สีเทา (สำหรับงานท่อส่งสารเคมี, งานท่อสำหรับงานชลประทาน)
– สามารถแบ่งชั้นคุณภาพได้เหมือนกับท่อ พีวีซี สีฟ้า

สุดท้ายนี้การใช้ท่อ PVC ในประเภทต่างๆควรปฏิบัติดังนี้

1. ควรเลือกใช้ท่อ PVC ให้ถูกตามประเภทใช้งาน

2. ท่อ PVC ทุกประเภทไม่สามารถใช้กับงานระบบท่อน้ำร้อนได้