ท่อ SLEEVE คืออะไร???

ท่อ SLEEVE คือ ??

การวางท่อลอดหรือท่อสำหรับการติดตั้งท่อผ่าน พื้น, ผนัง และคาน สำหรับอาคารต่างๆ

ทำไมต้องวางท่อ SLEEVE ??

1.) เพื่อป้องกันการรั่วซึมจากผิวรับน้ำจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง
2.) เพื่อเป็นช่องสำหรับการติดตั้งท่อเมื่อต้องการควบคุมระดับติดตั้งท่อ โดยไม่ต้องดัดหลบท่อผ่านสิ่งกีดขวาง เช่น ผนังหรือคาน

ส่วนประกอบของ SLEEVE

 

1.) ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 หรือ 13.5 สามารถเลือกใช้ตามข้อกำหนดของโครงการนั้นๆ

 

2.) แผ่น PVC หรือที่เรียกว่า FLASHING ใช้สำหรับป้องกันการไหลซึมของน้ำ

 

3.) แนวเชื่อม ของลวดเชื่อม PVC ที่หลอมละลายยึดติดระหว่าง ท่อ PVC กับ แผ่น PVC

 

4.) ข้อต่อตรง PVC ขนาดเดียวกันกับท่อ PVC ในข้อ 1

 

 

 

 

ขนาดของแผ่น PVC (FLASHING)

 

 

D = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่ใช้งาน

W= ขนาดความ กว้าง x ยาว ของแผ่น PVC
โดย มีขนาดเท่ากับ 2 เท่า ของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ (D)
W = 2 x D