วิธีการเลือกหน้าแปลนชนิดแบบต่างๆว่าแต่ละชนิดมีลักษณะการใช้งานแบบไหนบ้าง

หน้าแปลน คือ???

หน้าแปลนเป็นส่วนหนึ่งสำหรับงานท่อ เพื่อสำหรับเชื่อมต่อท่อ ซึ่งมีมาตรฐานกำหนดดังนี้

 1. ANSI (American National Standards Institute) – ของอเมริกา
 2. DIN (Deutsches Institut für Normung) – ของเยอรมัน, ยุโรป
 3. JIS (Japanese Industrial Standards) – ของญี่ปุ่น, เอเชีย

มาตรฐานของหนาแปลน

แต่ละมาตรฐานจะแตกต่างกันด้านขนาด และการทนแรงดันไม่เท่ากัน ซึ่งแต่ละประเภทจะเป็นดังนี้

 1. ANSI มี 2 ย่านแรงดัน คือ ANSI150 กับ ANSI300
  – ANSI150   สามารถทนแรงดันได้ 150  psi
  – ANSI300  สามารถทนแรกดันได้ 300 psi
 2. DIN จะยกตัวอย่าง 3 ย่านแรงดัน คือ PN6, PN10, PN16
  – PN6    สามารถทนแรงดันได้ 6 bar.
  – PN10  สามารถทนแรงดันได้ 10 bar.
  – PN16  สามารถทนแรงดันได้ 16 bar.
 3. JIS จะมีอยู่ 4 ขนาด คือ JIS5K, JIS10K, JIS16K, JIS20K
  – JIS5K     สามารถทนแรงดันได้ 5 kgf/cm2 หรือ 5 bar.
  – JIS10K   สามารถทนแรงดันได้ 10 bar.
  – JIS16K    สามารถทนแรงดันได้ 16 bar.
  – JIS20K   สามารถทนแรงดันได้ 20 bar.

ประเภทของหนาแปลน

 1. หน้าแปลนคอเชื่อม (Weld Neck Flange)

  มักถูกใช้สำหรับท่อที่เชื่อมโดยการเชื่อมท่อเข้ากับคอของมันเอง ความเค้นที่อนุญาตให้ใช้งานได้นี้จะถ่ายโอนจากข้อต่อท่อไปยังท่อมันเอง ดังนั้นจึงลดแรงดันสูงบนคอได้
 2. แผ่นบนหน้าแปลน (Slip On Flange)

  มักถูกผลิตด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยภายนอกของท่อ ซึ่งจะนำท่อดันเข้าไปก่อนทำการเชื่อม หน้าแปลนเหล็กนี้จะเชื่อมต่อกับท่อได้แน่นอย่างปลอดภัยโดยการเชื่อมฟิลเลทที่ด้านบนและด้านล่างของหน้าแปลน
 3. หน้าแปลนเกลียว (Threaded Flange)

  เป็นหน้าแปลนท่อที่ผลิตด้วยเกลียวภายในที่พอดีกับเกลียวภายนอกของท่อ ดังนั้นทั้งสองท่อจึงเชื่อมต่อได้ดี
 4. หน้าแปลนออริฟิส (Orifice Flange)

  การใช้หน้าแปลนออริฟิสสองอันเข้าด้วยกันจะเรียกว่า สหภาพหน้าแปลนออริฟิส (orifice flange union) หน้าแปลนแต่ละอันในสหภาพจะถูกออกแบบมาด้วยแทปท่อสองแทป สำหรับวัดแรงดันตกของการไหลผ่านหน้าแปลนออริฟิส
 5. หน้าแปลนเชื่อมซ๊อกเก็ต (Socket Weld Flange)

  ส่วนใหญ่ถูกใช้ในท่อแรงดันสูงที่มีขนาดเล็กกว่ามัน มันถูกผลิตเหมือนแผ่นบนหน้าแปลน แต่ความแข็งแรงต่อการล่มสูงกว่า เนื่องจากมันถูกเชื่อมภายใน
 6. หน้าแปลนผิวหน้าบน (Flat Face Flange)

  ใช้กันอย่างกว้างขวางในการสร้างท่อส่งในหลายๆอุตสาหกรรม ได้แก่ สารเคมี, การก่อสร้าง, น้ำประปา, น้ำทิ้ง, น้ำมัน, อุตสาหกรรมโลหะหนักและเบา, การทำน้ำร้อน, การควบคุมเพลิง, พลังงาน, การบิน, การต่อเรือ และอื่นๆ
 7. หน้าแปลนบอด (Blind Flange)

  เป็นส่วนสำคัญในระบบท่อขนส่ง มันส่วนใหญ่จะถูกใช้ปิดกั้นหรือทำจุดหยุด ในระบบท่อขนส่งไม่สามารถขาดหน้าแปลนเหล็กนี้ได้เมื่อต้องการซ่อมแซมระบบ ถ้าขาดหน้าแปลนท่อชนิดนี้ มันจะเป็นเรื่องยากที่จะบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมท่อขนส่ง
 8. หน้าแปลนจานหลวม (Loose Plate Flange)

  เป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า, ปิโตรเลียม, ก๊าซธรรมชาติ, สารเคมี, ต่อเรือ, ผลิตความร้อน, ผลิตกระดาษ และโลหะ นอกจากนี้ หน้าแปลนหลวมมีสองประเภทที่ต่างกัน ตามวิธีการเชื่อม ได้แก่ การเชื่อมท่อและการเชื่อมจาน