PIPE HANGERS & SUPPORTS

อุปกรณ์สำหรับยึดแขวนท่อ

1. U-Bolt : ใช้สำหรับรัดท่อประคองท่อแนวดิ่งและแนวราบ สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้

             1.1. Standard U-Bolt : มีขนาดตั้งแต่ 1/2″ – 16″
          1.2. Strap U-Bolt : มีขนาดตั้ง 2″ – 30″

*** ข้อควรระวัง : U-Bolt ไม่เหมาะสมกับการหิ้วรับน้ำหนัก ***

2. Split Ring Hanger : ใช้สำหรับรัดท่อประคองและรับน้ำหนักท่อในแนวราบ

Split Ring Hanger : มีขนาดตั้งแต่ 1/2″ – 8″

 

3. Clevis Hanger : ใช้สำหรับหิ้วรับน้ำหนักท่อในแนวราบ

 

 Clevis Hanger : มีขนาดตั้งแต่ 2″ – 30″

4. แคล้มโอห์ม (Short Pipe Strap) : ใช้สำหรับรัดท่อแนวดิ่งและแนวราบ

 แคล้มโอห์ม (Short Pipe Strap) : มีขนาดตั้งแต่ 1/2″ – 6″

5. พุก (Expansion Bolt) : เป็นอุปกรณ์ช่วยยึด เช่น ตะปูเกลียว, น็อต, สกรู เข้ากับพื้นหรือผนัง ที่ทำจากคอนกรีตหรือผนังก่อ สามารถแบ่งได้ 3 ชนิด หลักๆดังนี้

  5.1. พุ๊กเหล็ก (Sleeve Anchor Bolt) : เหมาะสำหรับงานในที่ร่ม และงานที่ต้องการรับน้ำหนักมากในอาคาร
 5.2. พุ๊กตะกั่ว (Double Expansion Anchor) : เหมาะสำหรับงานในที่แจ้ง เนื่องจากรับน้ำหนัก และทนต่ออุณหภูมิความร้อนได้ดี
   5.3. พุ๊กหัวระเบิด (Drop in Anchor) : เหมาะสำหรับเจาะแขวนรับน้ำหนักชิ้นงานที่มีน้ำหนักมาก

6. เหล็กสตัด (Continuous Thread Rod) : ใช้สำหรับยึดรับน้ำหนักระหว่าง พุ๊ก และ Hanger

  เหล็กสตัด (Continuous Thread Rod) : มีขนาดตั้งแต่ 1/4″ – 1″

*** มีความยาวตั้งแต่ 1 m. , 1.5 m. , 2 m. ต่อเส้น ***