เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม

Description

– เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม –

ลูกลอยไฟฟ้า ยี่ห้อ King Eagle รุ่น ST-70 AB

ลูกลอยไฟฟ้า ยี่ห้อ Eagle One รุ่น UKY-2

– ชุดอุปกรณ์อิเล็กโทรดวัดระดับน้ำ –

 

ก้านอิเล็กโทรดขนาดความยาว 1 เมตร (วัสดุสแตนเลส)

 

ตัวแยกขาอิเล็กโทรด (Electrod Separator) วัสดุทำจากเซรามิคอย่างดีแบบแยก 3 ก้าน และ 5 ก้าน

 

ข้อต่อก้านอิเล็กโทรด (วัสดุสแตนเลส 304)

 

หัวจับก้านอิเล็กโทรดหัวจับแบบ 3 ก้าน  (PS-3S)

 

หัวจับก้านอิเล็กโทรดหัวจับแบบ 4 ก้าน  (PS-4S)

 

หัวจับก้านอิเล็กโทรดหัวจับแบบ 5 ก้าน  (PS-5S)